CDM » CDM veiledning » Bli partner

Bli partner

Last modified by Trond Håvard Hanssen on 2013/12/09 11:00

Bakgrunn

Utdanning.no har som hovedoppgave å presentere informasjon fra andre organisasjoner. Dette gjøres delvis redaksjonelt, men utdanning.no ønsker fortrinnsvis å innhente data automatisk, der det er hensiktsmessig. Innen mange felt kan utdanning.no ses på som en metaportal, som samler sentrale typer grunndata. Vi ønsker å tilgjengeliggjøre informasjonen for sluttbruker, og tilbyr derfor også eksport og eksterne søk fra våre samlinger.

Utdanningsinformasjon (CDM)

Utdanning.no har som mål å samle informasjon om alle utdanninger i Norge.

Idag får vi informasjon/data fra følgende kilder:

Dersom din institusjon ønsker å levere data direkte til vår samling, ta kontakt med André Løvik

Beskrivelse av hvordan du kan bli en partner, samt informasjon om CDM-standarden finner du på:

  • CDM (Course Descption Metadata)

Partnersidene

Partnersidene er et elektronisk skjema for innlegging av studie- og organisasjonsinformasjon. Skjemaet brukes av utdanningsinstitusjoner for publisering av informasjon på Utdanning.no. Partnersidene er spesielt laget for institusjoner med et mindre antall studier, ettersom informasjon for hvert studie må oppdateres manuelt.

For å ta i bruk Partnersidene opprettes en brukerkonto for institusjonen. Brukerkontoen gjør det mulig å legge inn, redigere og slette informasjon fortløpende. Data som er lagt inn publiseres automatisk i vårt utdanningssøk.

Partnerskjemaet er svært enkelt å bruke, jobben tar kort tid og krever ingen særskilte dataferdigheter. Det koster ingenting å være representert på våre sider, og gir dere en fin mulighet til å presentere både utdanningsinstitusjonen og studietilbudet deres. Gjennom bruken av partnersidene ønsker vi å fange opp bredden i utdanningstilbudet, ved å gi mindre institusjoner mulighet til å være representert i utdanningssøket.

Som offentlig informasjonstilbyder stiller vi krav til at informasjonen som publiseres til enhver tid er oppdatert, korrekt og nøytralt presentert.

For mer informasjon eller brukerkonto, kontakt:

Camilla D. Carlsen, Prosjektmedarbeider CDM

Yrkesbeskrivelser

Utdanning.no har idag en samling med yrkesbeskrivelser. Disse ønsker å kvalitetsikre gjennom ulike organisasjoner. Her kan for eksempel fagforbund, interesseorganisasjoner og lignende være med å kvalitetsikre yrker innenfor eget fagfelt.

Ønsker du og bli en partner og hjelpe til med dette arbeidet ta kontakt med: Raynmond Karlsen

Andre partnerskap

I tillegg til å innhente data fra eksterne partnere samarbeider Utdanning.no med mange ulike aktører for å dele og øke sin kompetanse. Dette skjer gjennom:

  • Deltagelse i SANU (Samordningsgruppen for nettsteder i utdanningssektoren).
  • Referansegrupper med lærere, Kommunale IT sentra, Nasjonale fagsentra o.l
  • Møter med ulike fagmiljøer ved UH sektoren.
Tags:
Created by Trond Håvard Hanssen on 2013/12/09 10:55

Workspace information

Name
Bak & CDM-U
Description
Her kommer innholdet fra BAK og CDM-U 


To join this workspace you need to be logged in.

Members
euyorefedo euyorefedo beninekwupi beninekwupi ozekoie ozekoie enorhicogaqee enorhicogaqee apobafeh apobafeh ahoqehg ahoqehg azenukbezo azenukbezo ubipajirujo ubipajirujo umutwafuireg umutwafuireg agusinoi agusinoi iqkzaletiqo iqkzaletiqo ogoudafe ogoudafe

My Recent Modifications


This wiki is licensed under a Creative Commons 2.0 license
XWiki Enterprise 5.0.1 - Documentation