Wiki Home » Teknisk dokumentasjon søk

Teknisk dokumentasjon søk

Last modified by Trond Håvard Hanssen on 2014/04/15 13:51

Bakgrunn

Søket på utdanning.no er basert på statisk HTML i kombinasjon med Javascript og CSS.

 • HTML brukes til den grunnleggende strukturen og oppsett av plassholdere for innhold
 • Javascript brukes til å laste konfigurasjon, kjøre søk og laste innhold inn i plassholdere
 • CSS brukes til å style, vise  og skjule sideelementer ved behov

Ønsker du å benytte søket fra utdanning.no på din webside må du først godta brukervilkårene her. Etter å ha fått bekreftelse kan du sette i gang og legge søket inn på dine egne sider.

Eksempler

For å sette opp et standard søk trenger en ikke noe spesiell kompetanse utover det å kopiere et av eksemplene. En kan i meget stor grad tilpasse design og funksjonalitet selv, samtidig er kravene til egen tilpasning minimale. I denne veiledningen pekes det til tre enkle og et avansert eksempeloppsett i tillegg til en referanseliste over konfigurasjonsmuligheter.

Det stilles formkrav til de fleste sideelementene som benyttes i rammeverket. Benytt eksempelkoden som veileder og se referanselisten under.
 

Eksempel 1

Dette er et enkelt oppsett med en søkeboks som ikke gir automatiske søkeforslag. Det er mulig å velge/filtrere på "Innholdstype" fra en dropdown, eller man kan søke i alt innhold på en gang. Filtrering av innhold på denne måte kalles fasettering.

Se kildekode, kommentarer og klipp og lim for å tilpasse et søk på hvilken som helst webside.

Til eksempel 1 (Nedstrippet CSS for demo-formål)

Eksempel 2

Dette oppsettet har en søkeboks som kommer med automatiske søkeforslag etter hvert som brukeren skriver inn sine søkeord. I tillegg kan en velge mellom "Innholdstype", "Studieform" og "Område" der det er aktuelt. "Studieform" og "Område" vises bare når det er relevant innhold i trefflisten. "Områder" er en hierarkisk kategori, som betyr at man kan detaljere, eller drille seg ned i, søkeresultatet. 

Se kildekode, kommentarer og klipp og lim for å tilpasse et søk på hvilken som helst webside.

Til eksempel 2 (Nedstrippet CSS for demo-formål)

Eksempel 3

Dette oppsettet har også en søkeboks med automatiske søkeforslag. I tillegg er det lagt inn en meny med to nivå (topp- og undermeny som peker til innholdstyper på forskjellige nivå). "Innholdstype" er derfor fjernet, men man har fortsatt "Studieform" og "Område" som tidligere. Alle søkene i dette eksempelet er i tillegg begrenset til kun utdanninger og yrker via en endring i konfigurasjonen.

Se kildekode, kommentarer og klipp og lim for å tilpasse et søk på hvilken som helst webside.

Til eksempel 3 (Nedstrippet og fargerik CSS for demo-formål)

Eksempel 4

Dette er et responsivt design som er en klon av søket på utdanning.no. Eksempelet viser det fulle potensialet til eksternsøket.

Dette er et avansert eksempel. Stor grad av tilpasning i form av CSS og JS vil være nødvendig for å implementere dette på en egen side.

Til eksempel 4 (Rik CSS)

Konfigurasjonsmuligheter - generelt

Dette er en nær utfyllende liste over konfigurasjonsmuligheter, med standardverdier angitt. Endringer gjøres alle etter at uno_config er lastet, jf kodeeksemplene 1, 2 og 3. Eksempel 4 bruker standard konfigurasjon uten endringer.

uno_config['search']['homepage']

Angir hvilken side som skal være hovedsiden for søkeimplementasjonen. Det er anbefalt å endre denne verdien, men det er kun obligatorisk dersom man setter "uno_config['autocomplete']['apply_manager_context'] = false"

uno_config['server']['proxy_filter']

Dette er et universelt filter en kan legge på alle søk. Filteret kommer i tillegg til brukerens filter og vil dessuten ikke synes for brukeren.

 • Standardverdi
  • uno_config['server']['proxy_filter']   = 'bs_mainsearch:true';
 • Andre eksempler:
  • Kun universitets- og høgskoleutdanninger
   • uno_config['server']['proxy_filter']    = 'bundle:uh';
  • Kun utdanninger og yrker
   • uno_config['server']['proxy_filter']    = 'ss_menu_1:(a_utdanningsmeny OR b_yrkesmeny)';
  • Kun utdanninger fra Troms
   • uno_config['server']['proxy_filter']    =    'sm_Landsdeler_hierarchy:2>Nord-Norge>Troms&fq=ss_menu_1:a_utdanningsmeny'

uno_config['search']

Diverse småkonfigurasjoner som påvirker søket i mindre grad.

 • Tekst som legges foran labelen til  dropdown-fasetter
  • uno_config['search']['select_prepend']   = 'Alle ';  Label to prepend on dropdowns. Eg.: "All"   educations
 • Max snippet-lengde i  søkeresultatene
  • uno_config['search']['max_snippet_length']   = 150;  Maximum snippet length in search results
 • Max tekstlengde for fasetter (kun dropdown)
  • $uno_config['search']['max_facet_length']   = array('max' => 25, 'chop_to' => 20, 'append' => '...');
 • Max antall fasetter som vises uten brukerintervensjon (kan overstyres per fasett)
  • uno_config['search']['facet_display_limit']   = 5;  Maximum number of facet values to display (default)
 • Tekst som vises dersom brukeren kan trykke på en lenke for å se flere fasetter (inntil  absolute_facet_max)
  • uno_config['search']['facet_display_more']   = 'Se flere';  Text to display to show more facet values
 • Tekst som vises dersom brukeren kan trykke på en lenke for å se færre fasetter:
  • uno_config['search']['facet_display_less']   = 'Se færre';  Text to display to show less facet values
 • Skal lenker i søkeresultatet åpnes i nytt vindu?:
  • uno_config['search']['open_new_window']   = false;  Set to true to open in new window. Not applicable to autocomplete search!

uno_config['server']['absolute_facet_max']

Maksimalt antall kategorier (fasetter) som kan vises under en kategorigruppe.

 • Standardverdi
  • uno_config['server']['absolute_facet_max']   = 20;

uno_config['server']['hl']

En gruppe felt som konfigurerer "highlighting" av søketreff. Highlighting er å utheve treff på brukerens søkeord i søkeresultatet.

 • Av eller på, standard er på
  • uno_config['server']['hl'] =   'true';
    
 • Hvilke Solr-felt skal benyttes til  highlighting. Anbefales uendret.
  • uno_config['server']['hl_fl'] =   'label teaser body';
 • Hvor store fragmenter skal  presenteres. Anbefales uendret.
  • uno_config['server']['hl_fragsize']   = '150';
 • Hvor mange fragmenter skal  presenteres. Anbefales uendret.
  • uno_config['server']['hl_snippets']   = '1';

 

uno_config['server']['fl']

Listen over felt rammeverket får tilbake fra Solr. Det anbefales å la listen være som den er.

 • Standardverdi:
  • uno_config['server']['fl'] = 'id   entity_id label teaser fts_field_ects_credits sm_field_level_label   sm_field_org_title sm_vid_Organisering_av_studier ss_name_formatted   its_field_semesters sm_field_study_pace url ss_menu_1 ss_menu_2';
    

uno_config['server']['qf']

Angir hvor stor vekt man gir til de enkelte felt i Solr. Det anbefales å benytte standardverdier.

 • Standardverdi (i stadig endring):
  • uno_config['server']['qf'] =   'label^20 content^3 teaser^5 acronym^10 high_importance^30   medium_importance^5 low_importance^1 wildcard_label^0.5   wildcard_other^0.25';
    

uno_config['server']['bf']

Angir funksjoner en kan benytte til å fremheve enkelte søkeresultat. Det anbefales å benytte standardverdier.

 • Standardverdi (i stadig endring:
  • uno_config['server']['bf'] =   'product(is_uno_org_nokut_certified,1)^20';
    

Konfigurasjonsmuligheter - widgets

Widgets er byggesteinene for javascriptsøket. Alt innhold i søket vises gjennom widgets: listen over søketreff er et widget, sidevisningen er et widget, visningen av antall treff er et widget, osv. Under følger en liste over tilgjengelige widgets. For å bruke et widget må du legge inn den påkrevde HTML-koden jf formkravene og gjøre et Javascript-kall etter at konfigurasjonen er lastet (se kodeeksemplene).
 

Widget - Søkeresultat

Viser listen over søkeresultat etter at brukeren har gjort et søk.

 • Identifisering plassholderen til  søkelisten
  • uno_config['search']['target'] =   '#hits';
    

Formkrav til HTML:

<div>

<ul id='hits'></ul>

<div>

Widget Javascript:

Manager.addResults(uno_config);
 

Widget - Paginering

Muiliggjør å bla i søkeresultatene.

 • Identifisering av plassholderen  til pagineringen
  • uno_config['pager']['target'] =   '#navigator';
 • En kan også endre tekstene  som vises i blafunksjonen:
  • uno_config['pager']['previous'] =   'Forrige';
  • uno_config['pager']['next'] =   'Neste';
    

Formkrav til HTML:

<div id="navigator">

<ul class="navigator"></ul>

</div>
 

Widget Javascript:

Manager.addPager(uno_config);

Widget - Rader per side

Muliggjør å endre hvor mange rader som viser per resultatside.

 • Identifisering av plassholderen  til velgeren av rader per side
  • uno_config['rows-per-page']['target']   = '#resultsperpage';
 • En kan endre antall rader som  vises som standard:
  • uno_config['rows-per-page']['rows']   = '10';
 • En kan gi brukeren valgfrihet i  hvor mange sider som skal velges å vises per side:
  • uno_config['rows-per-page']['rows_options']   = array('10', '20', '30');
 • En kan endre forklaringsteksten:
  • uno_config['rows-per-page']['rows_label']   = 'Per side';
    

Formkrav til HTML:

<div id="resultsperpage"></div>
 

Widget Javascript:

Manager.addRowsPerPage(uno_config);

Widget - Antall treff

Viser totalt antall søketreff, pluss tilleggsinformasjon om hva brukeren søker etter og eventuelle hint til alternative søk.

 • Identifisering av plassholderen  til antall treff
  • uno_config['result-count']['target']   = '#result_count';
 • Tekst som legges etter tallet som  angir antall treff
  • uno_config['result-count']['hits_label']   = 'treff';
 • Tekst som vises i tilfelle tallet  som angir antall treff er 0
  • uno_config['result-count']['empty_hits_label']   = 'treff for <strong>dine valg</strong>.';
 • Tekst som vises i tilfelle null  treff, samtidig som det finnes alternative søkeforslag
  • uno_config['result-count']['didyoumean_label']   = 'Kanskje mente du å søke etter:';
 • Tekst som hjelper brukeren å  identifisere sine egne søkeord
  • uno_config['result-count']['searchedfor_label']   = 'Du søker etter:';


Formkrav til HTML:

<div id="result_count"></div>

Widget Javascript:

Manager.addResultCount(uno_config);

Widget - Dine valg

Viser brukeren hvilke aktive valg som er gjort som påvirker gjeldende treffliste, og lar brukeren fjerne søkeord og -filter.

 • Identifisering av plassholderen  til dine valg
  • uno_config['current-search']['target']   = '#selection';
 • Tekst som indikerer et brukervalg  av type fritekst
  • uno_config['current-search']['free_text_label']   = 'Fritekst: ';
 • Tekst som brukes på lenken  som lar bruker fjerne et brukervalg
  • uno_config['current-search']['remove_filter_label']   = 'Fjern søkeord';
 • Tekst for lenken som resetter  søket
  • uno_config['current-search']['remove_all_filters_label']   = 'Fjern alle';  Empty string to disable functionality


Formkrav til HTML:

<div>

<h2>Valgri tekst her...</h2>

<ul id="selection"></ul>

</div>


Widget Javascript:

Manager.addCurrentSearch(uno_config);

Widget - Autocomplete søkeboks

Gjør et tekstfelt om til et søkefelt med automatiske forslag etter hvert som brukeren skriver inn sitt søk.
 

 • Identifisering av plassholderen  til autocomplete søkeboks
  • uno_config['autocomplete']['target']   = '#autocomplete_searchfield';
 • Avgjør om autocomplete gir  forslag innenfor avgrensningene gjort av brukeren allerede, eller om  det søkes i hele utdanning.no. Dersom satt til true avgrenses  søket.
  • uno_config['autocomplete']['apply_manager_context']   = true;
 • Hvilket felt skal brukes til å  gruppere søketreffene i autocompleteboksen. Standard er  toppmeny nivå 1
  • uno_config['autocomplete']['group_field']   = 'ss_menu_1';
 • Hvilke felt skal autocomplete  hente fra Solr. Ikke anbefalt å endre standardverdi.
  • uno_config['autocomplete']['fl']   = 'label ss_menu_1 url entity_id';
 • Eventuelle spesielle avgrensninger  som skal gjøres for autocompletesøket; disse kommer i  tillegg til proxy_filter
  • uno_config['autocomplete']['fq']   = 'ss_menu_1emoticon_unhappya_utdanningsmeny OR b_yrkesmeny OR c_intervjumeny OR   d_artikkelmeny OR e_organisasjonsmeny)';
 • Ikke vise enkelttreff for følgende  grupper av søketreff
  • uno_config['autocomplete']['group_summary']   = array('a_utdanningsmeny');
 • Tekst som vises for å  indikere at man kan gå opp et eget søk med grupperte  søketreff
  • uno_config['autocomplete']['group_summary_text']   = array('a_utdanningsmeny' => 'Vis utdanninger relatert til');
 • Tekst på lenken som gjør  et filtrert søk på en søketerm innenfor en gitt  gruppe for å se flere enn de utvalgte søketreffene
  • uno_config['autocomplete']['display_all']   = 'Vis alle';
 • Tekst som blir vist foran  søkeforslag
  • uno_config['autocomplete']['did_you_mean']   = 'Mente du';
 • Tekst på lenken som  indikerer at man kan søke på en søketerm  innenfor hele utdanning.no
  • uno_config['autocomplete']['searchall']   = 'Søk i hele utdanning.no';


Formkrav til HTML:

<div>

<form>

<input id="autocomplete_searchfield" name="query" type="search" autocomplete="off" placeholder="Finn utdanning, yrke eller skole" /> <!-- name må være query! -->

<input type="submit" value="Søk" />

</form>

</div>

Widget Javascript:

Manager.addAutocomplete(uno_config);

Widget - Enkel søkeboks

Gjør et tekstfelt om til en enkel søkeboks uten automatiske forslag.

 • Identifisering av plassholderen  til enkel søkeboks
  • uno_config['plain-searchbox']['target']   = '#query';


Formkrav til HTML:

<div> <! Ikke obligatorisk, men anbefalt for krysskompatibilitet med autocomplete >

<form>

<input id="query" name="query" type="search" autocomplete="off" placeholder="Finn utdanning, yrke eller skole" /> <! name må være query >

<input type="submit" value="Søk" />

</form>

</div>


Widget Javascript:

Manager.addPlainSearch(uno_config);

 

Widget - Toppmeny

Viser en meny der brukeren kan navigere i flere nivåer. Det anbefales å *ikke* endre på standardverdiene for menyen, med evt unntak av menu_target_base.

 • Identifisering av basenavnet for  plassholderne til menyen
  • uno_config['search']['menu_target_base']   = '#searchmenu';
 • Basenavnet på Solr-feltet  som henter ut menypunktene (anbefales ikke endret)
  • uno_config['search']['menu_facet_base']   = 'ss_menu'
 • Antall nivå som skal vises  (anbefales ikke endret)
  • uno_config['search']['menu_levels']   = 2;
 • Label for å resette valg i  menyen
  • uno_config['search']['menu_all_label']   = 'Alle';
 • Til hvilket nivå skal  resettefunksjonen legges til
  • uno_config['search']['menu_all_label_limit']   = 2;
    
 • Inneholder en liste over gyldige  menyverdier. Assosiativ array med: solr-felt-verdi =>  display-label
 • solr-felt-verdier hentet fra  "menu_facet_base" som ikke finnes i arrayen vil ikke  vises.
  • uno_config['search']['menu'] =   config array
    

Formkrav til HTML:

<div>

<ul id="menu_target_base_1"></ul>

</div>

<! Menu (level 2 sub-content type) >

<div>

<ul id="menu_target_base_2"></ul>

</div>

Widget Javascript:

Manager.addMenu(uno_config);

 

Konfigurasjonsmuligheter - Facet widgets

Facet widgets er forskjellige fra andre widgets ved at et Javascript-kall legger inn alle konfigurerte Facet widgets på en gang.

 

uno_config['facets']

I denne konfigurasjonsvariabelen ligger alle tilgjengelige facet widgets ferdig konfigurert. Systemet vil gi en feilmelding dersom man forsøker å sette opp Facet widgets uten å ha satt opp plassholdere for alle widgets som er definert her.
 

Forenklet eksempel

Dersom en for eksempel kun ønsker fasetten for studieform må man slette alle andre fasetter før man kan gjøre Javascript-kallet som aktiverer Facet widgets:

1) Endre uno_config

 Hente ut studieform

instruction = uno_config['facets']['instruction'];


 Fjerne alle fasetter

uno_config['facets'] = [];

 Legge inn studieform

uno_config['facets']['instruction'] = instruction;
 

2) Husk plassholderen for fasetten studieform i HTML:

<h2 class="expanded">Studieform</h2>

<ul class="filterList" id="facet_combined_pace_organisering"></ul>


3) Da er det trygt å starte Facet widgets etter at manageren er lastet:

Manager.addFacets(uno_config);

Facet widgets - ulike typer

Det finnes flere typer facet widgets; hver type har sine egne formkrav til HTML plassholderne sine.
 

Plain

<h2>Velg en overskrift</h2>

<ul id="facet_target_id"></ul>
 

Plainer

<ul id="facet_target_id"></ul>
 

Dropdown

<h2>Velg en overskrift som blir brukt inne i selectboksen som første valg (alle)</h2>

<select id="facet_target_id"></select>
 

Tagcloud

<h2>Velg en overskrift</h2>

<ul id="facet_target_id"></ul>
 

Hierarchical

<h2>Velg en overskrift</h2>

<ul class="tabs"> <!-- Tabs for å indikere hvilket nivå i hierarkiet man er inne i -->

<li class="level_1 selected"><a href="#">Tab en</a></li> <!-- En tab på hvert nivå som kan vises for denne fasetten -->

<li class="level_2"><a href="#">Tab to</a></li>

<li class="level_N"><a href="#">Tab n</a></li>

</ul>

<ul id="facet_target_id"></ul> <! Det er her de ulike kategoriene blir fylt inn. >
 

Facet widget - utfyllende liste

Under er en liste over alle facet widgets, deres typer og basiskonfigurasjon. Rekkefølgen i innstillingene er samme som for nøkkelordene under. Innstillingene i basiskonfigurasjonen kan endres med følgende nøkkelord.
 

 • uno_config['facets'][FACET]['widget']   Widget type
 • uno_config['facets'][FACET]['facet']   Solr feltnavn
 • uno_config['facets'][FACET]['target']   facet_target_id (se HTML plassholdere for widget typer)
 • uno_config['facets'][FACET]['max_facets']   Antall elementer som kan vises uten at bruker trenger å  trykke "Vis flere"
 • uno_config['facets'][FACET]['sort']   Sortering; 'index' for slags alfabetisk sortering, null for  sortering etter relevans
 • uno_config['facets'][FACET]['start_level']   For hierarkisk fasett; nivå for første tab
 • uno_config['facets'][FACET]['stop_level']   For hierarkisk fasett; nivå for siste tab
 • uno_config['facets'][FACET]['multivalue']   Angir om man skal kunne velge flere verdier (AND)

 

Plain

 • uno_config['facets']['fylke_vgs']
  • 'plain',   'sm_field_campus_field_fylke_label', '#facet_fylke_vgs', 19,   'index', null, null, false
 • uno_config['facets']['org_ansvarlig']
  • 'plain', 'sm_vid_Ansvarlig',   '#facet_ansvarlig'
 • uno_config['facets']['combined_pace_organisering']
  • 'plain',   'sm_combined_pace_organisering',   '#facet_combined_pace_organisering', 10, 'index'
 • uno_config['facets']['instruction_language']
  • 'plain',   'sm_field_instructionlanguage_label', '#facet_instructionlanguage'
 • uno_config['facets']['vgs_landslinje']
  • 'plain', 'ss_uno_vgs_landslinje',   '#facet_vgs_landslinje', null, null, null, null, false

 

Plainer

 • uno_config['facets']['evu']
  • 'plainer', 'ss_uno_evu',   '#facet_evu'

Dropdown

 • uno_config['facets']['menu_mobile']
  • 'dropdown', 'ss_menu_1',   '#select_innhold', null, 'index'
 • uno_config['facets']['fylke_mobile']
  • 'dropdown',   'sm_field_campus_field_fylke_label', '#select_fylke', null, 'index'

 

Tagcloud

 • uno_config['facets']['interesser']
  • 'tagcloud', 'sm_vid_Interesse',   '#facet_interesser'

 

Hierarchical

 • uno_config['facets']['level']
  • 'hierarchical',   'sm_Level_hierarchy', '#facet_level', null, null, 2, 3
 • uno_config['facets']['nus']
  • 'hierarchical',   'sm_Fagomrade_hierarchy', '#facet_nus', 9, null, 1, 2
 • uno_config['facets']['tema']
  • 'hierarchical',   'sm_Tema_hierarchy', '#facet_tema', null, null, 2, 2
 • uno_config['facets']['landsdeler']
  • 'hierarchical',   'sm_Landsdeler_hierarchy', '#facet_landsdeler', 10, null, 1, 3
 • uno_config['facets']['utdanningsprogram_vgs']
  • 'hierarchical',   'sm_Videregaende_utdanningsprogram_hierarchy',   '#facet_utdanningsprogram_vgs', 12, null, 1, 1
 • uno_config['facets']['fagretning_fagskole']
  • 'hierarchical',   'sm_Fagretning_hierarchy', '#facet_fagretning_fagskole', null,   null, 1, 2
 • uno_config['facets']['interesser_fhs']
  • 'hierarchical',   'sm_Interesser_folkehoyskole_hierarchy', '#facet_interesser_fhs',   6, null, 1, 2)
 • uno_config['facets']['org_type']
  • 'hierarchical',   'sm_Organisasjonstype_hierarchy', '#facet_orgtype', 5, null, 2, 2

 

Konfigurasjonsmuligheter - visning av facet widgets

Facet widgets er som standard satt opp til å vises bare når de er relevante i forhold til innholdet som vises i søket. Derfor er det som standard lagt opp til at fasetter kun skal vises når visse valg er gjort i meny widgeten. For eksempel er det normalt bedre å vise fylkesvalg for videregående studieprogram, mens for folkehøgskole og universitet- og høgskole er det kanskje bedre å la brukerne starte på landsdeler og eventuelt drille seg ned mot stedsnavn.

For enkle søk med få fasetter er det imidlertid mer praktisk å alltid vise alle fasettene:

 • uno_config['search']['menu_dependencies']['always'].push(instruction);   En ekstra ting å gjøre under punkt 1) i det  forenklede eksempelet over

 

Standardkonfigurasjon

Viser liste over fasettnavn som er vises når de ulike menuvalgene er gjort. Fasettene kan hentes ut som vist i det forenklede eksempelet over.
 

 • uno_config['search']['menu_dependencies']['always']
 • Fasetter som alltid skal vises
  • fylke_mobile
  • menu_mobile
 • uno_config['search']['menu_dependencies']['ss_menu_1:a_utdanningsmeny']
 • Fasetter som vises når man  filtrerer på utdanninger
  • instruction_language
  • evu
  • landsdeler
 • uno_config['search']['menu_dependencies']['ss_menu_2:uh']
 • Fasetter som vises når man  filtrerer på universitet- og høgskoleutdanninger
  • instruction_language
  • evu
  • landsdeler
  • nus
  • combined_pace_organisering
  • level
 • uno_config['search']['menu_dependencies']['ss_menu_2:fagskole']
 • Fasetter som vises når man  filtrerer på fagskoleutdanninger
  • evu
  • landsdeler
  • fagretning_fagskole
  • org_ansvarlig
  • combined_pace_organisering
 • uno_config['search']['menu_dependencies']['ss_menu_2:vgs']
 • Fasetter som vises når man  filtrerer på videregående studieprogram
  • vgs_landslinje
  • fylke_vgs
  • utdanningsprogram_vgs
 • uno_config['search']['menu_dependencies']['ss_menu_2:folkehogskole']
 • Fasetter som vises når man  filtrerer på fagskolelinjer
  • landsdeler
  • interesser_fhs
  • org_type
 • uno_config['search']['menu_dependencies']['ss_menu_2:annen_utdanning']
 • Fasetter som vises når man  filtrerer på annen utdanning
  • instruction_language
  • evu
  • landsdeler
  • org_type
  • org_ansvarlig
  • combined_pace_organisering
 • uno_config['search']['menu_dependencies']['ss_menu_1:b_yrkesmeny']
 • Fasetter som vises når man  filtrerer på yrker
  • interesser
 • uno_config['search']['menu_dependencies']['ss_menu_1:c_intervjumeny']
 • Fasetter som vises når man  filtrerer på intervju
  • tema
 • uno_config['search']['menu_dependencies']['ss_menu_1:d_artikkelmeny']
 • Fasetter som vises når man  filtrerer på artikler
  • tema
 • uno_config['search']['menu_dependencies']['ss_menu_1:e_organisasjonsmeny']
 • Fasetter som vises når man  filtrerer på læresteder
  • landsdeler
  • level
  • org_type
  • org_ansvarlig
Tags:
Created by Trond Håvard Hanssen on 2013/12/09 12:55

Workspace information

Name
Bak & CDM-U
Description
Her kommer innholdet fra BAK og CDM-U 


To join this workspace you need to be logged in.

Members
ikeetano ikeetano apaginib apaginib exepuzuqo exepuzuqo eaqwepaj eaqwepaj ovatuzohukru ovatuzohukru wasupego wasupego Joshuapievy Joshuapievy Karlosgwh Karlosgwh ubhearo ubhearo mvuvoneroqul mvuvoneroqul evawirosufe evawirosufe ovuogetiyha ovuogetiyha

My Recent Modifications


This wiki is licensed under a Creative Commons 2.0 license
XWiki Enterprise 5.0.1 - Documentation