Wiki Home » Teknisk dokumentasjon søk

Changes for document Teknisk dokumentasjon søk

Last modified by Trond Håvard Hanssen on 2014/04/15 13:51
From version 1.1
edited by Trond Håvard Hanssen
on 2013/12/09 12:55
To version 2.1
edited by Trond Håvard Hanssen
on 2014/04/15 13:51
Change comment: There is no comment for this version

Content changes

... ... @@ -1,13 +5,683 @@
1 -= Javascriptsøk utdanning.no - teknisk veiledning =
2 -
3 -{{id name="Bakgrunn"/}}
4 -
5 5 == Bakgrunn ==
6 -
7 7 Søket på utdanning.no er basert på statisk HTML i kombinasjon med Javascript og CSS.
8 -
9 9 * HTML brukes til den grunnleggende strukturen og oppsett av plassholdere for innhold
10 10 * Javascript brukes til å laste konfigurasjon, kjøre søk og laste innhold inn i plassholdere
11 -* CSS brukes til å style, vise og skjule sideelementer ved behov
5 +* CSS brukes til å style, vise og skjule sideelementer ved behov
12 12
13 13 Ønsker du å benytte søket fra utdanning.no på din webside må du først godta brukervilkårene her. Etter å ha fått bekreftelse kan du sette i gang og legge søket inn på dine egne sider.
8 +
9 +
10 +== Eksempler ==
11 +For å sette opp et standard søk trenger en ikke noe spesiell kompetanse utover det å kopiere et av eksemplene. En kan i meget stor grad tilpasse design og funksjonalitet selv, samtidig er kravene til egen tilpasning minimale. I denne veiledningen pekes det til tre enkle og et avansert eksempeloppsett i tillegg til en referanseliste over konfigurasjonsmuligheter.
12 +
13 +Det stilles formkrav til de fleste sideelementene som benyttes i rammeverket. Benytt eksempelkoden som veileder og se referanselisten under.
14 +
15 +
16 +=== Eksempel 1 ===
17 +Dette er et enkelt oppsett med en søkeboks som ikke gir automatiske søkeforslag. Det er mulig å velge/filtrere på "Innholdstype" fra en dropdown, eller man kan søke i alt innhold på en gang. Filtrering av innhold på denne måte kalles fasettering.
18 +
19 +//Se kildekode, kommentarer og klipp og lim for å tilpasse et søk på hvilken som helst webside.//
20 +
21 +[[Til eksempel 1>>http://utdanning.no/solrservice/utdanning.no/sample-search-1.html]] (Nedstrippet CSS for demo-formål)
22 +
23 +=== Eksempel 2 ===
24 +Dette oppsettet har en søkeboks som kommer med automatiske søkeforslag etter hvert som brukeren skriver inn sine søkeord. I tillegg kan en velge mellom "Innholdstype", "Studieform" og "Område" der det er aktuelt. "Studieform" og "Område" vises bare når det er relevant innhold i trefflisten. "Områder" er en hierarkisk kategori, som betyr at man kan detaljere, eller drille seg ned i, søkeresultatet.
25 +
26 +//Se kildekode, kommentarer og klipp og lim for å tilpasse et søk på hvilken som helst webside.//
27 +
28 +[[Til eksempel 2>>http://utdanning.no/solrservice/utdanning.no/sample-search-2.html]] (Nedstrippet CSS for demo-formål)
29 +
30 +
31 +=== Eksempel 3 ===
32 +Dette oppsettet har også en søkeboks med automatiske søkeforslag. I tillegg er det lagt inn en meny med to nivå (topp- og undermeny som peker til innholdstyper på forskjellige nivå). "Innholdstype" er derfor fjernet, men man har fortsatt "Studieform" og "Område" som tidligere. Alle søkene i dette eksempelet er i tillegg begrenset til kun utdanninger og yrker via en endring i konfigurasjonen.
33 +
34 +//Se kildekode, kommentarer og klipp og lim for å tilpasse et søk på hvilken som helst webside.//
35 +
36 +[[Til eksempel 3>>http://utdanning.no/solrservice/utdanning.no/sample-search-3.html]] (Nedstrippet og fargerik CSS for demo-formål)
37 +
38 +=== Eksempel 4 ===
39 +Dette er et responsivt design som er en klon av søket på utdanning.no. Eksempelet viser det fulle potensialet til eksternsøket.
40 +
41 +//Dette er et avansert eksempel. Stor grad av tilpasning i form av CSS og JS vil være nødvendig for å implementere dette på en egen side.//
42 +
43 +[[Til eksempel 4>>http://utdanning.no/solrservice/utdanning.no]] (Rik CSS)
44 +
45 +== Konfigurasjonsmuligheter - generelt ==
46 +Dette er en nær utfyllende liste over konfigurasjonsmuligheter, med standardverdier angitt. Endringer gjøres alle etter at uno_config er lastet, jf kodeeksemplene 1, 2 og 3. Eksempel 4 bruker standard konfigurasjon uten endringer.
47 +
48 +
49 +=== uno_config['search']['homepage'] ===
50 +Angir hvilken side som skal være hovedsiden for søkeimplementasjonen. Det er anbefalt å endre denne verdien, men det er kun obligatorisk dersom man setter "uno_config['autocomplete']['apply_manager_context'] = false"
51 +
52 +* Standardverdi:
53 +** uno_config['search']['homepage'] = 'http://utdanning.no/sok';
54 +
55 +=== uno_config['server']['proxy_filter'] ===
56 +Dette er et universelt filter en kan legge på alle søk. Filteret kommer i tillegg til brukerens filter og vil dessuten ikke synes for brukeren.
57 +
58 +* Standardverdi
59 +** uno_config['server']['proxy_filter'] = 'bs_mainsearch:true';
60 +
61 +
62 +* Andre eksempler:
63 +** Kun universitets- og høgskoleutdanninger
64 +*** uno_config['server']['proxy_filter'] = 'bundle:uh';
65 +** Kun utdanninger og yrker
66 +*** uno_config['server']['proxy_filter'] = 'ss_menu_1:{{{(a_utdanningsmeny OR b_yrkesmeny)}}}';
67 +** Kun utdanninger fra Troms
68 +*** uno_config['server']['proxy_filter'] = 'sm_Landsdeler_hierarchy:2>Nord-Norge>Troms&fq=ss_menu_1:a_utdanningsmeny'
69 +
70 +
71 +=== uno_config['search'] ===
72 +Diverse småkonfigurasjoner som påvirker søket i mindre grad.
73 +
74 +* Tekst som legges foran labelen til dropdown-fasetter
75 +** uno_config['search']['select_prepend'] = 'Alle '; // Label to prepend on dropdowns. Eg.: "All" educations
76 +
77 +
78 +* Max snippet-lengde i søkeresultatene
79 +** uno_config['search']['max_snippet_length'] = 150; // Maximum snippet length in search results
80 +
81 +
82 +* Max tekstlengde for fasetter (kun dropdown)
83 +** $uno_config['search']['max_facet_length'] = array('max' => 25, 'chop_to' => 20, 'append' => '...');
84 +
85 +
86 +* Max antall fasetter som vises uten brukerintervensjon (kan overstyres per fasett)
87 +** uno_config['search']['facet_display_limit'] = 5; // Maximum number of facet values to display (default)
88 +
89 +
90 +* Tekst som vises dersom brukeren kan trykke på en lenke for å se flere fasetter (inntil absolute_facet_max)
91 +** uno_config['search']['facet_display_more'] = 'Se flere'; // Text to display to show more facet values
92 +
93 +
94 +* Tekst som vises dersom brukeren kan trykke på en lenke for å se færre fasetter:
95 +** uno_config['search']['facet_display_less'] = 'Se færre'; // Text to display to show less facet values
96 +
97 +
98 +* Skal lenker i søkeresultatet åpnes i nytt vindu?:
99 +** uno_config['search']['open_new_window'] = false; // Set to true to open in new window. Not applicable to autocomplete search!
100 +
101 +=== uno_config['server']['absolute_facet_max'] ===
102 +Maksimalt antall kategorier (fasetter) som kan vises under en kategorigruppe.
103 +
104 +* Standardverdi
105 +** uno_config['server']['absolute_facet_max'] = 20;
106 +
107 +
108 +=== uno_config['server']['hl'] ===
109 +En gruppe felt som konfigurerer "highlighting" av søketreff. Highlighting er å utheve treff på brukerens søkeord i søkeresultatet.
110 +
111 +* Av eller på, standard er på
112 +** uno_config['server']['hl'] = 'true';
113 +
114 +* Hvilke Solr-felt skal benyttes til highlighting. Anbefales uendret.
115 +** uno_config['server']['hl_fl'] = 'label teaser body';
116 +
117 +* Hvor store fragmenter skal presenteres. Anbefales uendret.
118 +** uno_config['server']['hl_fragsize'] = '150';
119 +
120 +* Hvor mange fragmenter skal presenteres. Anbefales uendret.
121 +** uno_config['server']['hl_snippets'] = '1';
122 +
123 +
124 +=== uno_config['server']['fl'] ===
125 +Listen over felt rammeverket får tilbake fra Solr. Det anbefales å la listen være som den er.
126 +
127 +* Standardverdi:
128 +** uno_config['server']['fl'] = 'id entity_id label teaser fts_field_ects_credits sm_field_level_label sm_field_org_title sm_vid_Organisering_av_studier ss_name_formatted its_field_semesters sm_field_study_pace url ss_menu_1 ss_menu_2';
129 +
130 +
131 +=== uno_config['server']['qf'] ===
132 +Angir hvor stor vekt man gir til de enkelte felt i Solr. Det anbefales å benytte standardverdier.
133 +
134 +* Standardverdi (i stadig endring):
135 +** uno_config['server']['qf'] = 'label^20 content^3 teaser^5 acronym^10 high_importance^30 medium_importance^5 low_importance^1 wildcard_label^0.5 wildcard_other^0.25';
136 +
137 +
138 +=== uno_config['server']['bf'] ===
139 +Angir funksjoner en kan benytte til å fremheve enkelte søkeresultat. Det anbefales å benytte standardverdier.
140 +
141 +* Standardverdi (i stadig endring:
142 +** uno_config['server']['bf'] = 'product(is_uno_org_nokut_certified,1)^20';
143 +
144 +
145 +== Konfigurasjonsmuligheter - widgets ==
146 +Widgets er byggesteinene for javascriptsøket. Alt innhold i søket vises gjennom widgets: listen over søketreff er et widget, sidevisningen er et widget, visningen av antall treff er et widget, osv. Under følger en liste over tilgjengelige widgets. For å bruke et widget må du legge inn den påkrevde HTML-koden jf formkravene og gjøre et Javascript-kall etter at konfigurasjonen er lastet (se kodeeksemplene).
147 +
148 +
149 +=== Widget - Søkeresultat ===
150 +Viser listen over søkeresultat etter at brukeren har gjort et søk.
151 +
152 +* Identifisering plassholderen til søkelisten
153 +** uno_config['search']['target'] = '#hits';
154 +
155 +
156 +**Formkrav til HTML:**
157 +
158 +<div>
159 +
160 +<ul id='hits'></ul>
161 +
162 +<div>
163 +
164 +
165 +**Widget Javascript:**
166 +
167 +Manager.addResults(uno_config);
168 +
169 +
170 +=== Widget - Paginering ===
171 +Muiliggjør å bla i søkeresultatene.
172 +
173 +* Identifisering av plassholderen til pagineringen
174 +** uno_config['pager']['target'] = '#navigator';
175 +
176 +* En kan også endre tekstene som vises i blafunksjonen:
177 +** uno_config['pager']['previous'] = 'Forrige';
178 +** uno_config['pager']['next'] = 'Neste';
179 +
180 +
181 +**Formkrav til HTML:**
182 +
183 +<div id="navigator">
184 +
185 +<ul class="navigator"></ul>
186 +
187 +</div>
188 +
189 +
190 +**Widget Javascript:**
191 +
192 +Manager.addPager(uno_config);
193 +
194 +
195 +=== Widget - Rader per side ===
196 +Muliggjør å endre hvor mange rader som viser per resultatside.
197 +
198 +* Identifisering av plassholderen til velgeren av rader per side
199 +** uno_config['rows-per-page']['target'] = '#resultsperpage';
200 +
201 +* En kan endre antall rader som vises som standard:
202 +** uno_config['rows-per-page']['rows'] = '10';
203 +
204 +
205 +* En kan gi brukeren valgfrihet i hvor mange sider som skal velges å vises per side:
206 +** uno_config['rows-per-page']['rows_options'] = array('10', '20', '30');
207 +
208 +
209 +* En kan endre forklaringsteksten:
210 +** uno_config['rows-per-page']['rows_label'] = 'Per side';
211 +
212 +
213 +**Formkrav til HTML:**
214 +
215 +<div id="resultsperpage"></div>
216 +
217 +
218 +**Widget Javascript:**
219 +
220 +Manager.addRowsPerPage(uno_config);
221 +
222 +
223 +=== Widget - Antall treff ===
224 +Viser totalt antall søketreff, pluss tilleggsinformasjon om hva brukeren søker etter og eventuelle hint til alternative søk.
225 +
226 +* Identifisering av plassholderen til antall treff
227 +** uno_config['result-count']['target'] = '#result_count';
228 +
229 +
230 +* Tekst som legges etter tallet som angir antall treff
231 +** uno_config['result-count']['hits_label'] = 'treff';
232 +
233 +
234 +* Tekst som vises i tilfelle tallet som angir antall treff er 0
235 +** uno_config['result-count']['empty_hits_label'] = 'treff for <strong>dine valg</strong>.';
236 +
237 +
238 +* Tekst som vises i tilfelle null treff, samtidig som det finnes alternative søkeforslag
239 +** uno_config['result-count']['didyoumean_label'] = 'Kanskje mente du å søke etter:';
240 +
241 +
242 +* Tekst som hjelper brukeren å identifisere sine egne søkeord
243 +** uno_config['result-count']['searchedfor_label'] = 'Du søker etter:';
244 +
245 +
246 +**Formkrav til HTML:**
247 +
248 +<div id="result_count"></div>
249 +
250 +
251 +**Widget Javascript:**
252 +
253 +Manager.addResultCount(uno_config);
254 +
255 +
256 +=== Widget - Dine valg ===
257 +Viser brukeren hvilke aktive valg som er gjort som påvirker gjeldende treffliste, og lar brukeren fjerne søkeord og -filter.
258 +
259 +* Identifisering av plassholderen til dine valg
260 +** uno_config['current-search']['target'] = '#selection';
261 +
262 +
263 +* Tekst som indikerer et brukervalg av type fritekst
264 +** uno_config['current-search']['free_text_label'] = 'Fritekst: ';
265 +
266 +
267 +* Tekst som brukes på lenken som lar bruker fjerne et brukervalg
268 +** uno_config['current-search']['remove_filter_label'] = 'Fjern søkeord';
269 +
270 +
271 +* Tekst for lenken som resetter søket
272 +** uno_config['current-search']['remove_all_filters_label'] = 'Fjern alle'; // Empty string to disable functionality
273 +
274 +
275 +**Formkrav til HTML:**
276 +
277 +<div>
278 +
279 +<h2>Valgri tekst her...</h2>
280 +
281 +<ul id="selection"></ul>
282 +
283 +</div>
284 +
285 +
286 +**Widget Javascript:**
287 +
288 +Manager.addCurrentSearch(uno_config);
289 +
290 +
291 +=== Widget - Autocomplete søkeboks ===
292 +Gjør et tekstfelt om til et søkefelt med automatiske forslag etter hvert som brukeren skriver inn sitt søk.
293 +
294 +
295 +* Identifisering av plassholderen til autocomplete søkeboks
296 +** uno_config['autocomplete']['target'] = '#autocomplete_searchfield';
297 +
298 +
299 +* Avgjør om autocomplete gir forslag innenfor avgrensningene gjort av brukeren allerede, eller om det søkes i hele utdanning.no. Dersom satt til true avgrenses søket.
300 +** uno_config['autocomplete']['apply_manager_context'] = true;
301 +
302 +
303 +* Hvilket felt skal brukes til å gruppere søketreffene i autocompleteboksen. Standard er toppmeny nivå 1
304 +** uno_config['autocomplete']['group_field'] = 'ss_menu_1';
305 +
306 +
307 +* Hvilke felt skal autocomplete hente fra Solr. Ikke anbefalt å endre standardverdi.
308 +** uno_config['autocomplete']['fl'] = 'label ss_menu_1 url entity_id';
309 +
310 +
311 +* Eventuelle spesielle avgrensninger som skal gjøres for autocompletesøket; disse kommer i tillegg til proxy_filter
312 +** uno_config['autocomplete']['fq'] = 'ss_menu_1:(a_utdanningsmeny OR b_yrkesmeny OR c_intervjumeny OR d_artikkelmeny OR e_organisasjonsmeny)';
313 +
314 +
315 +* Ikke vise enkelttreff for følgende grupper av søketreff
316 +** uno_config['autocomplete']['group_summary'] = array('a_utdanningsmeny');
317 +
318 +
319 +* Tekst som vises for å indikere at man kan gå opp et eget søk med grupperte søketreff
320 +** uno_config['autocomplete']['group_summary_text'] = array('a_utdanningsmeny' => 'Vis utdanninger relatert til');
321 +
322 +
323 +* Tekst på lenken som gjør et filtrert søk på en søketerm innenfor en gitt gruppe for å se flere enn de utvalgte søketreffene
324 +** uno_config['autocomplete']['display_all'] = 'Vis alle';
325 +
326 +
327 +* Tekst som blir vist foran søkeforslag
328 +** uno_config['autocomplete']['did_you_mean'] = 'Mente du';
329 +
330 +
331 +* Tekst på lenken som indikerer at man kan søke på en søketerm innenfor hele utdanning.no
332 +** uno_config['autocomplete']['searchall'] = 'Søk i hele utdanning.no';
333 +
334 +
335 +**Formkrav til HTML:**
336 +
337 +<div>
338 +
339 +<form>
340 +
341 +<input id="autocomplete_searchfield" name="query" type="search" autocomplete="off" placeholder="Finn utdanning, yrke eller skole" /> {{{<!-- name må være query! -->}}}
342 +
343 +<input type="submit" value="Søk" />
344 +
345 +</form>
346 +
347 +</div>
348 +
349 +
350 +**Widget Javascript:**
351 +
352 +Manager.addAutocomplete(uno_config);
353 +
354 +
355 +=== Widget - Enkel søkeboks ===
356 +Gjør et tekstfelt om til en enkel søkeboks uten automatiske forslag.
357 +
358 +* Identifisering av plassholderen til enkel søkeboks
359 +** uno_config['plain-searchbox']['target'] = '#query';
360 +
361 +
362 +**Formkrav til HTML:**
363 +
364 +<div> <!-- Ikke obligatorisk, men anbefalt for krysskompatibilitet med autocomplete -->
365 +
366 +<form>
367 +
368 +<input id="query" name="query" type="search" autocomplete="off" placeholder="Finn utdanning, yrke eller skole" /> <!-- name må være query -->
369 +
370 +<input type="submit" value="Søk" />
371 +
372 +</form>
373 +
374 +</div>
375 +
376 +
377 +**Widget Javascript:**
378 +
379 +Manager.addPlainSearch(uno_config);
380 +
381 +
382 +=== Widget - Toppmeny ===
383 +Viser en meny der brukeren kan navigere i flere nivåer. Det anbefales å *ikke* endre på standardverdiene for menyen, med evt unntak av menu_target_base.
384 +
385 +* Identifisering av basenavnet for plassholderne til menyen
386 +** uno_config['search']['menu_target_base'] = '#searchmenu';
387 +
388 +
389 +* Basenavnet på Solr-feltet som henter ut menypunktene (anbefales ikke endret)
390 +** uno_config['search']['menu_facet_base'] = 'ss_menu'
391 +
392 +
393 +* Antall nivå som skal vises (anbefales ikke endret)
394 +** uno_config['search']['menu_levels'] = 2;
395 +
396 +
397 +* Label for å resette valg i menyen
398 +** uno_config['search']['menu_all_label'] = 'Alle';
399 +
400 +
401 +* Til hvilket nivå skal resettefunksjonen legges til
402 +** uno_config['search']['menu_all_label_limit'] = 2;
403 +
404 +
405 +* Inneholder en liste over gyldige menyverdier. Assosiativ array med: solr-felt-verdi => display-label
406 +* solr-felt-verdier hentet fra "menu_facet_base" som ikke finnes i arrayen vil ikke vises.
407 +** uno_config['search']['menu'] = config array
408 +
409 +
410 +**Formkrav til HTML:**
411 +
412 +<div>
413 +
414 +<ul id="menu_target_base_1"></ul>
415 +
416 +</div>
417 +
418 +<!-- Menu (level 2 sub-content type) -->
419 +
420 +<div>
421 +
422 +<ul id="menu_target_base_2"></ul>
423 +
424 +</div>
425 +
426 +
427 +**Widget Javascript:**
428 +
429 +Manager.addMenu(uno_config);
430 +
431 +
432 +== Konfigurasjonsmuligheter - Facet widgets ==
433 +Facet widgets er forskjellige fra andre widgets ved at et Javascript-kall legger inn alle konfigurerte Facet widgets på en gang.
434 +
435 +
436 +=== uno_config['facets'] ===
437 +I denne konfigurasjonsvariabelen ligger alle tilgjengelige facet widgets ferdig konfigurert. Systemet vil gi en feilmelding dersom man forsøker å sette opp Facet widgets uten å ha satt opp plassholdere for alle widgets som er definert her.
438 +
439 +=== Forenklet eksempel ===
440 +Dersom en for eksempel kun ønsker fasetten for studieform må man slette alle andre fasetter før man kan gjøre Javascript-kallet som aktiverer Facet widgets:
441 +
442 +
443 +1) Endre uno_config
444 +
445 +
446 +// Hente ut studieform
447 +
448 +instruction = uno_config['facets']['instruction'];
449 +
450 +
451 +// Fjerne alle fasetter
452 +
453 +uno_config['facets'] = [];
454 +
455 +
456 +// Legge inn studieform
457 +
458 +uno_config['facets']['instruction'] = instruction;
459 +
460 +
461 +2) Husk plassholderen for fasetten studieform i HTML:
462 +
463 +<h2 class="expanded">Studieform</h2>
464 +
465 +<ul class="filterList" id="facet_combined_pace_organisering"></ul>
466 +
467 +
468 +3) Da er det trygt å starte Facet widgets etter at manageren er lastet:
469 +
470 +Manager.addFacets(uno_config);
471 +
472 +
473 +=== Facet widgets - ulike typer ===
474 +Det finnes flere typer facet widgets; hver type har sine egne formkrav til HTML plassholderne sine.
475 +
476 +==== Plain ====
477 +<h2>Velg en overskrift</h2>
478 +
479 +<ul id="facet_target_id"></ul>
480 +
481 +==== Plainer ====
482 +<ul id="facet_target_id"></ul>
483 +
484 +==== Dropdown ====
485 +<h2>Velg en overskrift som blir brukt inne i selectboksen som første valg (alle)</h2>
486 +
487 +<select id="facet_target_id"></select>
488 +
489 +==== Tagcloud ====
490 +<h2>Velg en overskrift</h2>
491 +
492 +<ul id="facet_target_id"></ul>
493 +
494 +==== Hierarchical ====
495 +<h2>Velg en overskrift</h2>
496 +
497 +<ul class="tabs"> {{{<!-- Tabs for å indikere hvilket nivå i hierarkiet man er inne i -->}}}
498 +
499 +<li class="level_1 selected"><a href="#">Tab en</a></li> {{{<!-- En tab på hvert nivå som kan vises for denne fasetten -->}}}
500 +
501 +<li class="level_2"><a href="#">Tab to</a></li>
502 +
503 +<li class="level_N"><a href="#">Tab n</a></li>
504 +
505 +</ul>
506 +
507 +<ul id="facet_target_id"></ul> <!-- Det er her de ulike kategoriene blir fylt inn. -->
508 +
509 +=== Facet widget - utfyllende liste ===
510 +Under er en liste over alle facet widgets, deres typer og basiskonfigurasjon. Rekkefølgen i innstillingene er samme som for nøkkelordene under. Innstillingene i basiskonfigurasjonen kan endres med følgende nøkkelord.
511 +
512 +* uno_config['facets'][FACET]['widget'] // Widget type
513 +* uno_config['facets'][FACET]['facet'] // Solr feltnavn
514 +* uno_config['facets'][FACET]['target'] // facet_target_id (se HTML plassholdere for widget typer)
515 +* uno_config['facets'][FACET]['max_facets'] // Antall elementer som kan vises uten at bruker trenger å trykke "Vis flere"
516 +* uno_config['facets'][FACET]['sort'] // Sortering; 'index' for slags alfabetisk sortering, null for sortering etter relevans
517 +* uno_config['facets'][FACET]['start_level'] // For hierarkisk fasett; nivå for første tab
518 +* uno_config['facets'][FACET]['stop_level'] // For hierarkisk fasett; nivå for siste tab
519 +* uno_config['facets'][FACET]['multivalue'] // Angir om man skal kunne velge flere verdier (AND)
520 +
521 +
522 +==== Plain ====
523 +* uno_config['facets']['fylke_vgs']
524 +** 'plain', 'sm_field_campus_field_fylke_label', '#facet_fylke_vgs', 19, 'index', null, null, false
525 +
526 +
527 +* uno_config['facets']['org_ansvarlig']
528 +** 'plain', 'sm_vid_Ansvarlig', '#facet_ansvarlig'
529 +
530 +
531 +* uno_config['facets']['combined_pace_organisering']
532 +** 'plain', 'sm_combined_pace_organisering', '#facet_combined_pace_organisering', 10, 'index'
533 +
534 +
535 +* uno_config['facets']['instruction_language']
536 +** 'plain', 'sm_field_instructionlanguage_label', '#facet_instructionlanguage'
537 +
538 +
539 +* uno_config['facets']['vgs_landslinje']
540 +** 'plain', 'ss_uno_vgs_landslinje', '#facet_vgs_landslinje', null, null, null, null, false
541 +
542 +
543 +==== Plainer ====
544 +* uno_config['facets']['evu']
545 +** 'plainer', 'ss_uno_evu', '#facet_evu'
546 +
547 +
548 +==== Dropdown ====
549 +* uno_config['facets']['menu_mobile']
550 +** 'dropdown', 'ss_menu_1', '#select_innhold', null, 'index'
551 +
552 +
553 +* uno_config['facets']['fylke_mobile']
554 +** 'dropdown', 'sm_field_campus_field_fylke_label', '#select_fylke', null, 'index'
555 +
556 +
557 +==== Tagcloud ====
558 +* uno_config['facets']['interesser']
559 +** 'tagcloud', 'sm_vid_Interesse', '#facet_interesser'
560 +
561 +
562 +==== Hierarchical ====
563 +* uno_config['facets']['level']
564 +** 'hierarchical', 'sm_Level_hierarchy', '#facet_level', null, null, 2, 3
565 +
566 +
567 +* uno_config['facets']['nus']
568 +** 'hierarchical', 'sm_Fagomrade_hierarchy', '#facet_nus', 9, null, 1, 2
569 +
570 +
571 +* uno_config['facets']['tema']
572 +** 'hierarchical', 'sm_Tema_hierarchy', '#facet_tema', null, null, 2, 2
573 +
574 +
575 +* uno_config['facets']['landsdeler']
576 +** 'hierarchical', 'sm_Landsdeler_hierarchy', '#facet_landsdeler', 10, null, 1, 3
577 +
578 +
579 +* uno_config['facets']['utdanningsprogram_vgs']
580 +** 'hierarchical', 'sm_Videregaende_utdanningsprogram_hierarchy', '#facet_utdanningsprogram_vgs', 12, null, 1, 1
581 +
582 +
583 +* uno_config['facets']['fagretning_fagskole']
584 +** 'hierarchical', 'sm_Fagretning_hierarchy', '#facet_fagretning_fagskole', null, null, 1, 2
585 +
586 +
587 +* uno_config['facets']['interesser_fhs']
588 +** 'hierarchical', 'sm_Interesser_folkehoyskole_hierarchy', '#facet_interesser_fhs', 6, null, 1, 2)
589 +
590 +
591 +* uno_config['facets']['org_type']
592 +** 'hierarchical', 'sm_Organisasjonstype_hierarchy', '#facet_orgtype', 5, null, 2, 2
593 +
594 +
595 +== Konfigurasjonsmuligheter - visning av facet widgets ==
596 +Facet widgets er som standard satt opp til å vises bare når de er relevante i forhold til innholdet som vises i søket. Derfor er det som standard lagt opp til at fasetter kun skal vises når visse valg er gjort i meny widgeten. For eksempel er det normalt bedre å vise fylkesvalg for videregående studieprogram, mens for folkehøgskole og universitet- og høgskole er det kanskje bedre å la brukerne starte på landsdeler og eventuelt drille seg ned mot stedsnavn.
597 +
598 +For enkle søk med få fasetter er det imidlertid mer praktisk å alltid vise alle fasettene:
599 +
600 +* uno_config['search']['menu_dependencies']['always'].push(instruction); // En ekstra ting å gjøre under punkt 1) i det forenklede eksempelet over
601 +
602 +
603 +=== Standardkonfigurasjon ===
604 +Viser liste over fasettnavn som er vises når de ulike menuvalgene er gjort. Fasettene kan hentes ut som vist i det forenklede eksempelet over.
605 +
606 +
607 +* uno_config['search']['menu_dependencies']['always']
608 +* Fasetter som alltid skal vises
609 +** fylke_mobile
610 +** menu_mobile
611 +
612 +
613 +* uno_config['search']['menu_dependencies']['ss_menu_1:a_utdanningsmeny']
614 +* Fasetter som vises når man filtrerer på utdanninger
615 +** instruction_language
616 +** evu
617 +** landsdeler
618 +
619 +
620 +* uno_config['search']['menu_dependencies']['ss_menu_2:uh']
621 +* Fasetter som vises når man filtrerer på universitet- og høgskoleutdanninger
622 +** instruction_language
623 +** evu
624 +** landsdeler
625 +** nus
626 +** combined_pace_organisering
627 +** level
628 +
629 +
630 +* uno_config['search']['menu_dependencies']['ss_menu_2:fagskole']
631 +* Fasetter som vises når man filtrerer på fagskoleutdanninger
632 +** evu
633 +** landsdeler
634 +** fagretning_fagskole
635 +** org_ansvarlig
636 +** combined_pace_organisering
637 +
638 +
639 +* uno_config['search']['menu_dependencies']['ss_menu_2:vgs']
640 +* Fasetter som vises når man filtrerer på videregående studieprogram
641 +** vgs_landslinje
642 +** fylke_vgs
643 +** utdanningsprogram_vgs
644 +
645 +
646 +* uno_config['search']['menu_dependencies']['ss_menu_2:folkehogskole']
647 +* Fasetter som vises når man filtrerer på fagskolelinjer
648 +** landsdeler
649 +** interesser_fhs
650 +** org_type
651 +
652 +
653 +* uno_config['search']['menu_dependencies']['ss_menu_2:annen_utdanning']
654 +* Fasetter som vises når man filtrerer på annen utdanning
655 +** instruction_language
656 +** evu
657 +** landsdeler
658 +** org_type
659 +** org_ansvarlig
660 +** combined_pace_organisering
661 +
662 +
663 +* uno_config['search']['menu_dependencies']['ss_menu_1:b_yrkesmeny']
664 +* Fasetter som vises når man filtrerer på yrker
665 +** interesser
666 +
667 +
668 +* uno_config['search']['menu_dependencies']['ss_menu_1:c_intervjumeny']
669 +* Fasetter som vises når man filtrerer på intervju
670 +** tema
671 +
672 +
673 +* uno_config['search']['menu_dependencies']['ss_menu_1:d_artikkelmeny']
674 +* Fasetter som vises når man filtrerer på artikler
675 +** tema
676 +
677 +
678 +* uno_config['search']['menu_dependencies']['ss_menu_1:e_organisasjonsmeny']
679 +* Fasetter som vises når man filtrerer på læresteder
680 +** landsdeler
681 +** level
682 +** org_type
683 +** org_ansvarlig

Workspace information

Name
Bak & CDM-U
Description
Her kommer innholdet fra BAK og CDM-U 


To join this workspace you need to be logged in.

Members
iwutuixobarap iwutuixobarap Sverre Sørensen apaginib apaginib ounogecs ounogecs eepotafenipi eepotafenipi afaeyaiwomxob afaeyaiwomxob uwuvewos uwuvewos ihagmot ihagmot Joshuabob Joshuabob atovtoki atovtoki asamoac asamoac uiguqudeem uiguqudeem

My Recent Modifications


This wiki is licensed under a Creative Commons 2.0 license
XWiki Enterprise 5.0.1 - Documentation