NORLOM

NORLOM

Last modified by Trond Håvard Hanssen on 2013/12/09 14:45

Hva er NORLOM

NORLOM er en norsk applikasjonsprofil av IEEE 1484.12.1-2002, Standard for Learning Object Metadata (LOM), tilpasset norsk utdanning.

NORLOM består av to deler:

  • Et minimumssett av elementer
  • Råd og retningslinjer for hvordan man tar i bruk NORLOM

LOM er en standard for å beskrive en læringsressurs, hvor læringsressursen kan være hva som helst som kan brukes i læring, men da spesielt for ressurser som er tilgjengelige på nett og som egner seg for bruk med datamaskiner.

NORLOM har ulike målgrupper, først og fremst de som skal lage dataprogram eller datatjenester som skal brukes i norsk sammenheng og som benytter seg av LOM. Sluttbrukerne vil også møte NORLOM, men da forhåpentligvis kun indirekte gjennom gode søketjenester og forfatterverktøy.

Hovedhensikten med NORLOM er å øke interoperabiliteten mellom ulike brukere av metadata i norsk utdanning ved

  • Å fremme riktig bruk av LOM-syntaks og –semantikk,
  • Å definere semantikken for LOM dataelementer og gå inn for bruk av felles vokabular
  • Å identifisere de felles kjerneelementer som vil gi mulighet for en adekvat beskrivelse av

læringsressursen for generell bruk

NORLOM er en profil av en internasjonal standard som har stor utbredelse på alle utdanningsområder i de land Norge samhandler med. Ved å benytte NORLOM sikrer en at læringsressurser kan utveksles mellom miljøer i Norge og i utlandet.

Arbeidet med NORLOM

Arbeidet med NORLOM ble koordinert av Estandrad prosjektet Profilen foreligger nå i Versjon 1.0 og er i bruk ved flere nettsteder som utdanning.no, naturfagsenteret.no, skolenettet.no, miljolare.no. Benyttelsen av NORLOM ved disse aktørene har vist flere svakheter ved profilen og en prosess rundt og lage en ny versjon med noen justeringer startet våren 2007. Dette gjelder først og fremst benyttelse av vokabularer. Noen av innspillen som vil inngå her er blant annet:

  • Begrepene for beskrivelse av type læringsressurser. (Education-LearningResourceType 5.2)
  • Integrering av Begreper fra GREP ontologien for strukturerte læreplaner)

Det er mulig og selv komme med NORLOM-innspill enten knyttet til bruk av denne eller forslag til endringer. Utdanning.no vil selv legge ut egne erfaringer med bruk av profilen der.

NORLOM profilene

NORLOM v 1.1

Ansvaret for utarbeidelse av profilen for NORLOM 1.1 er gjort av www.nssl.no og er en videreføring av versjon 1.0.

Tekstlig beskrivelse (HTML) av hele profilen eller kan lastes ned som PDF NORLOM v1.1 profilen

NORLOM 1.0

Ansvaret for utarbeidelse av profilen for NORLOM 1.1 er gjort av www.estandard.no, men estandard prosjektet er nå avsluttet.

Tekstlig beskrivelse av profilen ligger her NORLOM v1.0_profilen (.pdf)

NORLOM 1.0 Errata

Endringer i NORLOM 1.1

Du finner en kort oppsummering på hva endringene er mellom de ulike versjonene her

NORLOM 1.0 XML skjema

Utdanning.no har laget et XML skjema for og verifisere XML data mot NORLOM v 1.0 profilen. Dette skjemaet er fortsatt i beta versjon og det er ønskelig med tilbakemeldinger på denne.

Skjemaet er frigitt under samme Creativ Commons lisens som denne wikisiden. (CC By-NC-SA)

Versjonshåndtering av NORLOM

VersjonVersjon 1.0.0_beta1 (siste versjon)
Dokumentasjonhttp://svn.utdanning.no/projects/norlom/tags/norlom-1.0.0_beta1/documentation
xsd - XMl skjemahttp://svn.utdanning.no/projects/norlom/tags/norlom-1.0.0_beta1/xsd
XML eksempel filerhttp://svn.utdanning.no/projects/norlom/tags/norlom-1.0.0_beta1/example

Utdanning.no's bruk av NORLOM

Utdanning.no har i dag et læremiddelrepositorium der alle ressurser er meta-beskrevet ved hjelp av NORLOM. Mange av våre ressurser er importert fra eksterne samlinger/produsenter der NORLOM DOM-format benyttes for import.

Utdanning.no har laget en eksport der metadata fra ressurser kan eksporteres på NORLOM-format. Filter for denne eksporten kan gjøres utfra alle felter i NORLOM.

Denne eksporten ble bl.a. benyttet av  http://www.skolenettet.no der mange av våre ressurser var med i deres lenkekatalog. Skolenettet.no er nå lagt ned.

Andre LOM profiler

Det finnes idag en rekke profiler av LOM. Dette kan være nasjonale profiler, profiler for spesifikke formål eller lignende.

Utdanning.no benyttet frem til 01.09.2006 sin egen versjon av LOM kalt LOM-u. Dette prosjektet er avsluttet og vil ikke bli bearbeidet videre.

LOM-U - Avsluttet LOM prosjekt (avsluttet 01.09.2006)
Prosjektmappehttp://svn.utdanning.no/projects/norlom/branches/lom-u-1.0/
SkjemaDenne ligger her: http://utdanning.no/schemas/lr.xsd

For lenker til andre profiler se wikipedia

For de som ønsker og utveksle metadata med utdanning.no eller benytte LOM til andre formål se NORLOM prosjektet

Grafisk presentasjon av NORLOM

For de som ønsker en grafisk oversikt over NORLOM kan de benytte vårt tankekart. Det er et skille mellom hva som er obligatorisk, anbefalt og valgfri elementer ved hjelp av fargekoder.

  • Grafisk framstilling av NORLOM versjon 1.0.

Last ned som PDF versjon eller (.mm) freemind versjon

  • Grafisk framstilling av NORLOM versjon 1.1.

Last ned PDF versjon eller (.mm) freemind versjon

For og åpne .mm versjon benytt freemind - Gratis tankekart programvare)) eller bruk eks http://www.mindmeister.com/

Metadata / NORLOM editorer

Det er en rekke editorer for å redigere og lage LOM metadata filer. En god oversikt over noen av disse finner man på cancore sin oversikt.

Det er desverre ingen av disse som er spesielt tilpasset den norske NORLOM profilen, men mange egner seg likevel.

Utdanning.no har laget en beta versjon av en tilpasning av verktoyet Reload til den norske NORLOM profilen. Denne kan lastes ned paa norlom_reload og vi ønsker tilpakemeldinger på denne.

NORLOM support

Det er idag NSSL som vedlikeholder spesifikasjonen og har formelt support for NORLOM, men utdanning.no har bred erfaring i benyttelse av denne og svarer gjerne på spørsmål knyttet til denne.

Disse spørsmålene kan rettes til Trond Håvard Hanssen

Tags:
Created by Trond Håvard Hanssen on 2013/12/09 13:47

Workspace information

Name
Bak & CDM-U
Description
Her kommer innholdet fra BAK og CDM-U 


To join this workspace you need to be logged in.

Members
ilexipa ilexipa udixulod udixulod ozirudifini ozirudifini ihagmot ihagmot uqoegigvan uqoegigvan oluyolimiqaf oluyolimiqaf iktarajo iktarajo esadedutefowa esadedutefowa erukosafik erukosafik fuxejeziwad fuxejeziwad Karlosgwh Karlosgwh uyebeqopov uyebeqopov

My Recent Modifications


This wiki is licensed under a Creative Commons 2.0 license
XWiki Enterprise 5.0.1 - Documentation